Reference

Výběr z realizovaných akcí

rok 2000

 • Projekt a realizace ČOV pro provozovnu řeznictví a uzenářství F. Sanytrák, Horní Lhota
 • Realizace umývárny těžké mechanizace ČEZ Chvaletice 
 • Intenzifikace ČOV Asavet Biřkov

rok 2001

 • Projekt a realizace mycí linky a ČOV pro ČSAD Tišnov
 • Projekt a realizace intenzifikace ČOV ASAP Věž

rok 2002

 • Projektová dokumentace pro akci „Reexpediční provoz s balírnou", k.ú. Mochov,  okr. Praha - východ
 • Dodávka a montáž Evhfiltru 3 l.s-1 na ČOV Veverské Knínice, VHZ-DIS spol. s r.o., Brno 
 • Dodávka a montáž dezodorizace vzduchu na ČOV Veverské Knínice, VHS plus, s.r.o.,  Veselí nad Moravou

rok 2003

 • Dodávka CHČOV pro Saint-Gobain Vertex a.s. Hodonice
 • Dodávka strojně-technologické části ČOV Čerčany, Milan Bouška - VODO, Benešov
 • Projekt a dodávka kompletní jednotky Evhfiltru pro Čepro a.s. Klobouky u Brna
 • Dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení vč. dezodorizace vzduchu na ČOV  České Budějovice pro Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

rok 2004

 • Dodávka odvodňovací soupravy pro BONATRANS a.s., Bohumín
 • Projekt a dodávka neutralizační stanice pro EKOTRADE Slovensko
 • Rekonstrukce zařízení pro dezodorizaci vzduchu pro firmu Jan Varmuža, Hodoníně
 • Projekt a dodávka odolejovací stanice č. 2 pro Teplárny Brno a.s., provoz Brno - sever

rok 2005

 • Výroba a dodávka flotátoru, VÍTKOVICE Lahvárna a.s., Ostrava
 • Projektová dokumentace a dodávka ČS Soběšice, SIEMENS s.r.o., Praha Projektová dokumentace ČOV Paseky, SYRINX spol. s r.o., Praha 
 • Strojní vybavení zahušťovací nádrže na ČOV Moravské Budějovice, VHZ-DIS spol. s r.o., Brno 
 • Ocelové výrobky dosazovací nádrže na ČOV Moravské Budějovice, VHZ-DIS spol. s r.o., Brno

rok 2006

 • Projektová dokumentace a dodávka neutralizační stanice pro společnost UTILUX  Dolný Kubín - Slovensko
 • Projektová dokumentace, projednání SP, výroba a dodávka ČOV v areálu SAKO Brno,                              SAKO Brno, a.s., Brno 
 • Dodávka a montáž strojního zařízení ČS Ponětovice, Rejnok Brno, s.r.o. 
 • Dodávka a montáž strojního zařízení ČS Kobylnice, Rejnok Brno, s.r.o. 
 • Projektová dokumentace části ČOV z výroby epichlorhydrinu ve Spolchemii, CHEMING, a.s., Pardubice 
 • Dodávka a montáž dezodorizace na ČOV Náměšť, Outulný, a.s., Náměšť

rok 2007

 • Dodávka a montáž dezodorizace pro ČOV Stod a Dobřany, KUNST, spol. s r.o., Hranice
 • Dodávka pračky vzduchu na ČOV Moravský Krumlov, Hakov, spol. s r.o., Hranice 
 • Dodávka a montáž zařízení pro čištění OV z porážky drůbeže, Vilniaus, Litva,                                        Ekoservispol Sp. z o.o., Polsko 
 • Dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace - strojní část ČOV Jilemnice pro DUIS s.r.o. 
 • Realizační projektová dokumentace strojní část na ČOV Jevišovice pro VHS Brno 
 • Realizační projektová dokumentace strojní část na ČOV Lednice pro DUIS s.r.o. Brno 
 • Dodávka a montáž zařízení (Evhfiltry) pro čištění OV z praní pískových filtrů v zábavním centru Aquapark Čestlice pro PECHA a.s. Praha

rok 2008

 • Dodávka a montáž zařízení pro předčištění OV, Bryndziareň Zvolenská Slatina pro                                   EVH SK s.r.o. Bratislava
 • Realizační projektová dokumentace strojní část na ČS Břeclav pro JV projekt Brno 
 • Projektová dokumentace strojně-technologické části čistírny odpadních vod ve Strážnici pro DUIS s.r.o. Brno 
 • Projekt a realizace čistírny odpadních vod z výroby keramických filtrů pro firmu Igor Láník - Techservis Boskovice 
 • Projekt a realizace reaktorové čistírny Evhfiltru jako třetího stupně čištění na městské ČOV Podivín pro KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. 
 • Dodávka a montáž Evhfiltru se sorpčními filtry jako chemickou ČOV pro čištění OV s obsahem ropných látek v Čepru a.s. Smyslov pro VAE a.s. 
 • Dodávka reaktorové čistírny z výroby nábytkových polytur v Tatrachemě Trnava pro  EVH SK s.r.o. 
 • Dodávka montáž dezodorizačních filtrů s pračkami vzduchu z mechanického předčištění odpadních vod na ČOV Mošnov pro Kunst, spol. s r.o. Hranice 
 • Dodávka montáž dezodorizačních filtrů s pračkami vzduchu z mechanického předčištění odpadních vod na ČOV akce Břeclavsko pro RIA, a.s. 
 • Projekt, dodávka a montáž flotátorů na čištění odpadních vod z masokombinátu ve městě Stryj -Ukrajina pro Ekoservispo Sp. z o.o., Polsko
 • Oprava strojního zařízení kašny na Rooseveltově ulici v Brně pro Statutární město Brno

rok 2009

 • Realizační projektová dokumentace Evhfiltru z čištění sklářských vod "Preciosa Jablonné v Podještědí" pro Plyno-elektro Železný, s.r.o.
 • Dodávka a montáž strojního vybavení dosazovací nádrže městské ČOV Hamuliakovo (SK) pro                VHZ-DIS, spol. s r.o. Brno 
 • Dodávka a montáž strojního vybavení dosazovací nádrže městské ČOV Velehrad pro                                VHZ-DIS, spol. s r.o. Brno 
 • Intenzifikace flotační ČOV z výroby sýrů pro firmu ORRERO a.s. Litovel
 • Dodávka a montáž strojního vybavení kruhové dosazovací nádrže na ČOV Žeravice pro                  VHZ-DIS, spol. s r.o. Brno
 • Vypracování strojně-technologické části zadávací dokumentace na akci Kanalizace a ČOV Otnice pro         DUIS s.r.o. Brno
 • Dodávka a montáž dezodorizace na ČOV Kamenice nad Lipou pro ENVI-PUR, s.r.o.
 • Dodávka a montáž vertikálního filtru na ČOV Domašín pro ZAPRA, spol. s r.o.